Một số phong tục thú vị trong đám cưới

/
Có rất nhiều phong tục cưới đã xuất hiện từ…

Lễ ăn hỏi gồm những thủ tục gì?

/
Có thể nói rằng, lễ ăn hỏi là sự thông báo chính…