“TINH – TÍN – TÂM – TRÍ – TỐC – NHÂN”

1

  • TINH 

TUẤN VIỆT MEDIA đặt mục tiêu: Con người tinh hoa –  Cuộc sống tinh hoa – Sản phẩm/ Dịch vụ tinh hoa –Xã hội tinh hoa.

  • TÍN 

TUẤN VIỆT MEDIA bảo vệ chữ Tín như bảo vệ danh dự của chính bản thân mình; Luôn chuẩn bị đầy đủ mọi  kỹ năng  thực thi và cố gắng hết mình để đảm bảo đúng cam kết.

  • TÂM

TUẤN VIỆT MEDIA đặt chữ Tâm làm nền tảng; Luôn duy trì đạo đức, thượng tôn pháp luật; Lấy khách hàng là trung tâm.

  • TRÍ

TUẤN VIỆT MEDIA coi sự sáng tạo là sức sống, là đòn bẩy của sự phát triển; Đề cao tinh thần học hỏi, dám nghĩ, dám làm; Chủ trương xây dựng 1 “doanh nghiệp học tập”.

  • TỐC 

TUẤN VIỆT MEDIA đặt tôn chỉ “tốc độ, hiệu quả trong mỗi hành động”; Thực hành “quyết định nhanh – đầu tư nhanh – triển khai nhanh – bán hàng nhanh – thay đổi và thích ứng nhanh…”

  • NHÂN

TUẤN VIỆT MEDIA xây dựng các mối quan hệ với tinh thần nhân văn; coi trọng người lao động như là tài sản quý giá nhất; Tạo dựng “Nhân hòa” trên cơ sở công bằng, chính trực và nêu cao sức mạnh đoàn kết.