wedding planner

Lớp vải mỏng tang và cơn “cuồn cuộn” để đời của Marilyn Monroe: Chiếc váy trần trụi, phơi ra nguyên vụ “tòm tem” trước 15.000 người

Lớp vải mỏng dính và cơn “cuồn cuộn” để đời của Marilyn Monroe: Chiếc váy trần truồng, phơi ra nguyên vụ “tòm tem” trước 15.000 người