The healing diary

Cai Nghiện Sự Thoải Mái

Có bao giờ bạn tự hỏi mục đích của hành trình mà bạn đang đi: một máy ấm gia đình, những mối quan hệ, hay là sự nghiệp của bản thân.

Có một khoảng thời gian trên hành trình của mình. Có những lúc vấp ngã trở nên mất phương hướng tiêu cực tôi bắt đầu chìm đắm trong sự thoải mái.

Tôi là một người dễ nghiện ngập: Nghiện ngập không phải là việc xấu nếu những việc bạn làm mang đến sự tích cực cho bản thân.

Có những vết thương khắc sâu bên trong, vết thương đó không thể gọi tên. Nó khiến tôi trở thành một người không thể dễ dàng chia sẻ những vấn đề tôi gặp phải. Thật tiếc người duy nhất tôi có thể chia sẻ lại là người gây tổn thương cho tôi nhiều nhất.

Điều chúng ta cần là chuyển đổi sự tiêu cực qua cách khác khiến chúng ta không bị cạn năng lượng. Mỗi người có cách giải quyết khác nhau: Làm việc. đọc sách, phim ảnh, âm nhạc, tình dục… Xác định rõ ranh giới giữa việc tích cực và tiêu cực, giữa mục đích của mình trên hành trình và lối thoát trong những lúc tinh thần trở nên mệt mỏi.

Đôi khi chúng ta thả trôi mình trong những điều tiêu cực và nó dần trở thành thói quen xấu khi điều này kéo dài hơn 21 ngày. Kỷ luật bản thân là điều cần thiết trong trường hợp này.

Hoặc tích cực hơn, im lặng và lắng nghe tiếng nói của trái tim.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *